ZS-229B

介紹

全新世代! 全新設計!
有型超炫! 舒適包覆!
同級最長鏡片,防護升級!
拆換搭上越野風鏡魅力無敵!

規格

材質:ABS
認證:CNS
尺寸:L/XL / 2XL
重量:760±50g (未含鏡片)

ZS 229B ye wu
搭配越野風鏡,更加運動化! 有型非你不可!
( 越野風鏡需自行購買 )
DSC 8925A ZS 229B feng jing ban kao bei